668. כל הבריאה כולה שליח של דבר ה׳ [#5453]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

בעלון מס׳ 16 על פרשת בשלח, בנושאים בפרשה הרב כותב שכל הבריאה כולה אינה אלא שליח של דבר ה׳. הייתי רוצה לדעת למה לא נכתב ״שליח של ה׳ (כביכול)״, בהתחלה כתוב שחיבור השליח למשלח שפועל מכח המשלח ונעשה ידו כידו, האם כיוון שהחיבור והכוח מהקב״ה שאנו פועלים בם, אנחנו יכולים להשיגם רק באמצעות של ״דבר ה". אני מקווה שאני ברורה בשאלתי. תודה רבה.

תשובה:

יש מעשה – ויעש.
יש דיבור – ויאמר.
שליחות של דיבור גבוהה יותר.
שליחות של מחשבה זהו רק לעתיד לבוא וכל שכן שליחות של רצון. וק"ו למעלה מכך.