669. במילות הפיוט ‘בלבבי משכן אבנה’ [#5454]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

א. האם את המילים של 'בלבבי' כתב רבי אלעזר אזכרי כמות שהן, והרב יצחק הוטנר חיבר את המנגינה? או שרבי אלעזר אזכרי כתב מילים אחרות והרב יצחק הוטנר ניסח אותן בצורה שאנחנו מכירים?
ב. ראיתי שחלק שרים 'ובמשכן מזבח אשים' וחלק שרים 'ובמשכן משבח אקים'. מה מהם הנכון וכיצד נוצרה הטעות?

תשובה:

א. לשונו של רבי אלעזר אזכרי, בתוך לבי משכן אבנה לזיוו, קרבן תקריב לו נפשי היחידה. ור' יצחק הוטנר ניסח אותן כלשונו.
ב. יש מזבח חיצון ומזבח פנימי. אשים פרושו לקחת דבר ממקום אחד ולתתו במקום אחר, והוא בחינת חיצון, בא מחוץ. לעומת אקים במקומו, ממקומו, בחינת פנימי.
ורוח קדשם של נשמות ישראל מכוונתם לאמת ואינו טעות אלא טעם עליון.