יציאת מצרים [#4886]

י"ח כסלו התש"פ

שאלה:

שלום רב,
לאחרונה מעסיקה אותי רבות מקומה של יציאת מצרים בחייו של יהודי. ישנן מצוות רבות שהן 'זכר ליציאת מצרים', ולכאורה, מצוה שהיא זכר ליציאת מצרים - אם אדם לא מעורר את עצמו מתוכה ליציאת מצרים, העיקר חסר מן הספר... ידוע לי שר' יחזקאל לווינשטיין זצוק"ל עסק בזה רבות, אך לא מצאנו בזה עיסוק רב בהיכלי הישיבות או בכוללים - למרות שמתוך הכתובים נראה שהדבר בעל משמעות מרכזית ועמוקה עבורנו. רציתי לשאול, מהי עבודת 'זכר יציאת מצרים', הן ברמה הרעיונות והן ברמה המעשית, עבורנו, האנשים הפשוטים.

תשובה:

יציאה מגבול למרחב. מצרים, מיצר-ם. ולכך יש להתבונן על יצ"מ בפועל על כלליה ופרטיה, לראות איך כל חלק וחלק היה במיצר, וכיצד יצא למרחב.
וכן יש להתבונן בנפשו הפרטית פנימה, על מיצריה, ואלו חלקים יצאו למרחב, ומהו שיעור יציאתם. וכן אלו חלקים עדין במיצר, ולהתפלל על יציאתם בבחינת ויזעקו ותעל שועתם וגו'. ולסדר סדר מעשי להרחבתם בס"ד.