כח דמיון [#4343]

כ"א כסלו התש"פ

שאלה:

שלום
 אני למדתי עם רבנים בעבר כח דמיון אבל ההצלחה שלי מוגבלת רק לקבל תשובות של תמונות שלפעמים מתקנות ולעתים לא, לפעמים אנשים שאלו אותי שאלות וראיתי תמונה שמסבירה את התשובה המלאה ולפעמים ראיתי דברים של עתיד אבל בכל פעם זה היה רק ​​בצורת תמונה, לא זזה. אבל אני רוצה ללמוד איך עולה בעולמות עליונים ואיך להיכנס לכל חדר וללמוד שם תורה,  לקבל תשובות ,וגם לראות נשמות ולתקשר איתם. 
תודה

 

תשובה:

עץ הדעת הוא בחינת כח המדמה, כמ”ש בספורנו ובגר”א.

וכל זמן שאדם לא בירר את “דעתו”, אזי דעתו מעורבת טו”ר.

והם המדמה שהוא רואה.

לצורך מדמה מבורר דקדושה, נצרך:

  • א- תיקון המעשים, דקדוק הדין. כי המדמה פורץ גדרו של עולם, ע”י שמדמה מילתא למילתא שלא כהוגן. וכן התקדשות מהחומר הפך צורה. והוא ניתוק ממלאך דומה שרו של גיהנם.
  • ב- תיקון המדות בכלל, ומדתו השורשית הבלתי מתוקנת בפרט. מדה – מדמה, שורשם חד. דבר והיפוכו מדה – גבול. מדמה – פורץ גבול כנ”ל. ולכך הוא שורש קלקול המדות.
  • ג- בנין הדעת טוב, מוחין כמשקל נגד מדמה. וכאשר מחוברים יחדיו זהו מדמה דקדושה. וזהו מדרגת הנביאים שעליהם נאמר וביד הנביאים אדמה.

וכל זמן שאין שלמות הנ”ל, זהו סכנה גדולה, כי משתמש במדרגה של עשיה, שרובו רע ומיעוטו טוב.

וכבר הכרנו רבים שדרכו בדרך זו ונפלו, ורק המזוככים מאוד, ומבוררים מאוד בדעתם, הצליחו.

ולכך הנני פורש מלעסוק בעניינים אלו ומעין אלו עם מאן דהוא.