התקרבות לתכלית בדרך ברסלו- דרך ברורה [#4341]

כ"ח כסלו התש"פ

שאלה:

בס"ד

לכבוד הרב שלום,

התכלית אחת – דבקות.
למדתי שיש הרבה דרכים בעבודת השם להגיע לשם שגילו לנו רבותינו.
מתחילת התקרבותי לתורה, מלפני כעשרים שנה, הנני מקושר חזק לברסלו.
לגלות ליבי, צמא מאוד לדרך ברורה כי יש המון עצות וחיזוקים נפלאים אך חסרה לי מאוד דרך של בניין.
למדתי בספרי הרב - בלבבי ודע את, ושמעתי גם את שיעורי הרב המעמיקים מאוד בליקוטי מוהר"ן.
ושאלתי היא האם יש בהולך בדרך של ברסלו סולם ברור של עבודה כמו שהרב הרבה לכתוב בספרי בלבבי.
ואם לאו, אז כיצד היא דרך ההתקרבות לתכלית להולך בדרך ברסלו?

תשובה:

דרך ברסלב לקחת בכל תקופה תורה ולילך עמה, הן בעסק עיונה, והן באופן מעשי. אולם אין סדר מבורר מה להקדים ומה לאחר, כי הספר לא נכתב כסדרו, אלא בבחינת אין מוקדם ומאוחר בתורה. והוא בבחינת "הנותן בים דרך", שכל אחד נצרך לעשות לעצמו דרך איזה תורה להקדים ואיזה לאחר.

ולצורך כך נצרך להכיר את התורות לעומקם, ובמקביל את נפשו לעומקה, ואזי להתאימם זל"ז, סדר הראוי לו. אולם נצרך לכך דעת רחבה.

וכל זמן שעדיין לא הגיע לכך, ראוי לו לברר נפשו מה נצרך לה עתה, ואזי לעסוק בענין זה בתורתו ותורת תלמידיו, ולקבץ בענין זה את דברי תורתם כשמלה ערוכה לפניו, שורשים וענפים, עד הלכה למעשה, עצות מעשיות בפועל ממש.