כשאדם עושה עבירה זה לא קשור לנשמה שלו? [#4262]

כ"ח כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב, שליט"א

כשאדם עושה עבירה זה קשור לנשמה שלו או לא קשור לנשמה שלו ? האם עבירה זה קשור לנשמה,

אז, העבודה היא לחשוב שגם אם הנשמה שלו התלכלכה אבל הנשמה עדיין טהורה?

האם הנחה זו נכונה?

תשובה:

כח הבוחר באדם לעבור ח"ו עבירה הוא כח ה"רוח" כמ"ש הגר"א. ועי"ז מצורף כח הרוח עם הנפש, והנפש עם הנפש הבהמית, ומתלכלכים בחטא.

אולם הנשמה נשארת בטהרתה. וכמ"ש בנפש החיים, שמשעה שעולה במחשבתו לחטוא הנשמה מסתלקת, ולכך אינה מתלכלכת בחטא. ולכך הנשמה עדיין טהורה. וכמ"ש אלה-י, נשמה שנתת בי "טהורה היא, אף בהוה.