עבודת רוחנית של האשה לפני לידה [#4426]

כ"ח כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,

האם יש הדרכה רוחנית לנשים לפני לידה והאם יש שעור שכדאי ללמוד אותו כדי לקבל חיזוק כהכנה?”

תשובה:

אפשר להתבונן בכמה נקודות, ונציגם בקצרה ממש בס”ד, וכל אחד תבחר את החלק הראוי לה.

א. כח וזמן של התחדשות, מצב חדש, חיים חדשים. כביכול כמו שהקב”ה מחדש חיים, כן מסר ונתן לאדם כח לחדש חיים.

ב. התרחבות של עצמי, “עובר ירך אמו”, ולפיכך הולד הרחבה של האם.

ג. “ויהי ערב ויהי בקר”. לפני כל בוקר יש ערב. ולכך לפני כל דבר גדול ישנו צער. וזהו צירי לידה, וכפי האור הגדול שבלידה, כן הצער שקודם לו על דרך כלל.

ד. מפתח חיה בידיו של הקב”ה ולא נמסר באופן השלם לשום אדם. ולכך בזמן זה הנני בידך ית’ ממש בכל צעד ושעל, וכל פרט ופרט.

ה. קבלת אחריות על “עולם שלם”, כי כל אדם הוא עולם שלם, ועולם שלם זה הופקד בידינו.

ו. התבוננות שנולד ולד שכולו תלוי במקורו – מולידו, כן אנו תלוים תמיד בו ית”ש.

ז. הקטן הינו “תמים” מופלג, וכח תמימות זו היה שרוי בתוכנו ויצא מעמנו, ואזי כח זה ניטע עתה בתוכינו וניתן לעורר תשוקה אמיתית לגילוי תמימות זו. בבחינת “כגמול עלי אמו” ויתר על כן.