כיצד שעדיף שיבטל דעתו לפוסקים [#5706]

ט"ו טבת התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שלום וברכה!

במידה ונראה שאין את החששות דלעיל [המשך 5554], והאמת הזו היא לפי חלקו גרידא, כיצד שעדיף שיבטל דעתו לפוסקים מחמת חשש נגיעות ולבטל על חלקו שלו בתורה למעשה ?

תשובה:

למצוא צד של אמת גם בדבר שהוא היפך מחשבתו. ומאידך למצוא נקודת פירכא ולו הקטנה ביותר.

ולמעשה לעשות כמותם, ולא לסטות מדבריהם כמלא נימה.