בחור צעיר שוכח תלמודו מיד לאחר הלימוד [#5578]

ט"ז טבת התש"פ

שאלה:

בס"ד

בחור צעיר שוכח תלמודו מיד לאחר הלימוד, הדבר מוריד לו את הרצון להשקיע בלימוד
מה ניתן לעשות?
תודה רבה

תשובה:

יש להתמקד בעיקר בחיבור העצמי ללימוד, התקשרות השכל והנפש מתוך הבנה שזו התכלית. כי הידיעה היא החיצוניות והתקשרות הנפש היא הפנימיות.

ויש לידע שישנם אנשים שיודעים פחות מזולתם אולם הם גדולים מהם מפני חיבורם העצמי.

מבט זה נצרך לקנותו היטב.

מלבד כך יתפלל לפניו ית"ש על כך רבות, יעשה הסגולות לזכרון שהוזכרו בדברי רבותינו, ולו מעט כשמן וכדו'.