מבנה הנפש [#5658]

ט"ז טבת התש"פ

שאלה:

שלום והרכה חמורנו ורבנו אהוב ליבנו
רציתי לשאול מה ההבדל בין השפעת הנפש האלוקית לעומת ההשפעה של יצר הטוב על החלק המודע של האדם  (נפש שכלית?)
ובפרט ביחס לחינוך ילדים שכידוע מהזוה"ק ומדרך עץ חיים לרמח"ל יצ"ט שלהם מתגלה רק בגיל 13..
1- האם שייך לחנך ילדים לעבודת ה' לשמה או שעיקר להרגילם בתורה ומצוות ע"י נתינת דברים שידלו אותם לפעול כגון ממתקים וכו'..

2- האם אפשרי שהרב ימשיך את סדרת התניא שהופסקה משום מה.. ובכלל האם העיסוק בחסידות הוא לפני העבודה או במקביל לתורת הרב לגבי 4 יסודות ?

תשובה:

א. הנפש האלוקית, עצם האני. יצר טוב, כח חיצוני. ולכך השפעת יצר טוב בתפיסה של "קנין" רוחני. לעומת השפעת הנפש האלוקית, בתפיסה של "גילוי האני".

נצרך לחנך מתחלה שיהא ניצוץ לשמה ולהחיד? [ולהחדיר?] מבט פנימי שהתכלית היא לשמה, ולהגיע לכך מתוך שלא לשמה. אולם שכבר עתה יהא ניצוץ של לשמה.

ב. העיסוק בחסידות היא ידיעה כללית של נפשות ישראל, שורשים וענפים כלליים. תורת ארבעת היסודות תכליתה הכרת הנפש הפרטית שלו.