מציאת חלקי בתורה [#5594]

ט"ז טבת התש"פ

שאלה:

שלום רב,

שאלה בקשר למציאת חלקי בתורה. האם לאדם שנולד בחג מסויים כדאי שילמד חלק כלשהוא מיוחד בתורה? נולדתי בלג בעומר. האם יש חלק שכדאי לי לעסוק בו יותר מאחרים?

תודה

תשובה:

א. הזמן הוא ככלי ולבוש לנפש, כמ"ש הגר"א בליקוטים בסוף ספד"צ. ומצד כך יש לו יחס גמור לאדם. אולם לא יחס עצמי אלא יחס של כלי ולבוש כנ"ל.

ולכך ראוי לו לעסוק באותו ענין כלבוש לנפש. כפי השיעור הראוי ללבוש.

ב. בכללות ראוי לעסוק בתורתו של רשב"י. ובפרטות בכל סוגיות ה"לג" שבתורה.