קבלה [#5752]

כ"ג שבט התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב.

אני אברך שב”ה לומד בעיון ובבקיאות תמידין כסדרן. בשנים האחרונות התקרבתי לאדם גדול תלמיד של גדולים אשר פתח בפני מעט את הדרך אל לימוד הסוד כלומר שלמדנו חלק משער ההקדמות ואח”כ דעת ותבונה (לא את כולו רק את הפרקים הראשונים, עד פרק י”ב לא כולל מוחין דקטנות) וכמובן עם באורים. חשוב לציין שלא למדנו כ”כ את ה”שימוש” בחכמה זו (חסידות, כוונות וכו’) אלא חכמת האמת, כך הייתה דרכו של הרב.
כעת בעוונותינו הרב נפטר ואכמ”ל, ושאלתי היא מה המשך הדרך בלימוד הנ”ל האם לחפש עוד אדם גדול (לא נראה לי שדבר זה אפשרי כ”כ) או להמשיך לבד עם היסודות שלמדתי או אולי להשתמש בספרי עזר (שפע טל, תלמוד עשר הספירות וכדו’) או שעורים (כמו שיש לרב שליט”א) החשש שלי הוא א’ שאין כאן הכוונה אישית וכידוע המקום לטעיות גדול מאד וב’ שהשעורים או הספרים הנ”ל על כל פנים ע”פ מה שראיתי אותם בחטף, הם חותרים לשיטה מסויימת, אם חסידות או כוונות, אבל איני יודע האם הם מבארים את חכמה זו ללא הלבשות (ודבר זה קצת מפריע לי בלימוד הראשוני, אח”כ כמובן שחיים עם הלימוד, בתפילה או בהנהגות החסידות). אני מקווה שהבהרתי את הספקות ומחכה לתשובת הרב. תודה רבה לרב שליט”א על כל השיעורים הנפלאים ועל מסירות הנפש למסור אותם.

תשובה:

ראשית יש לבכות לפניו ית”ש שיזמין לכם רב אמת.

לעת עתה ראוי להמשיך ללמוד, וראוי ללמוד ראשית פתחי שערים כולו לר’ יצחק איזיק חבר. ואח”כ אוצרות חיים כולו, ואח”כ עץ חיים לפחות עם פירוש הלשם שנותן בירור שיטתי של “מהלך” בחכמת האמת.