ארז -אזוב – זיבה -ביזה- אגודת אזוב [#5791]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

רציתי לשאול את כבוד הרב לאחר שמיעת השיעור הנ”ל
הנה בארז ואזוב מובן בפשטות מהו התעוררתא דלתתא שלי.
רציתי לשאול בזיבה- הנה ישנו גם זיבה דקלקול, אם כן מהו העבודה לקבל את הזיבה דתיקון?
וכן ההמשך של ביזה, מהי העבודה שמה?

תשובה:

א. זיבה: לקבל השפע מן המקור, וכן שהשפע תמיד עדיין מקושר למקור, ולא באופן שבא מן המקור אולם אח”כ נבדל ממנו.

ב. ביזה: שכל מה שיש לו יבוז בו מכח כך שחושק להשיג מדרגה עליונה יותר. ביזה לשון בזיון.