א.כוזרי ב. תמימות [#5835]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

שלום הרב.
א. שאלתי לגבי פירוש על הכוזרי, מחילה על חוסר הבהירות. כוונתי הייתה לספר המעמיק בכוזרי, דוג’ שיעורי הרב שליט”א בחובות הלבבות, מו”נ וכו’. איזה פירוש שיעורים כאלו הרב ממליץ?
תודה רבה.
ב. כיצד ניתן לחזק את כח התמימות בנפש? אני מרבה לחשוב, לחקור ולשאול, בדעת דהכרעה, חסר לי בכח החיבור, התמימות והפשיטות.

תודה רבה!

תשובה:

א. אינני מכיר.

ב. מחד לבנות להדיא את כח התמימות, שנתבארה בבלבבי משכן אבנה חלק א-ב. ומאידך לבנות מהלך של בקיעה מן הדעת ללא ידע, למעלה מן הדעת, שנתבארה בספר הנ”ל חלקים ח-ט.