מצוות ציצית [#5830]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

שלום לרב,
בנוסח לשם ייחוד (ע”מ) קודם התעטפות בציצית נכתב: ‘ועל ידי עטיפת הציצית נזכור את כל מצוותיו לעשותם’. מזה שנים שאני מתעטף בציצית, וטרם זכיתי לזכור את כל מצוותיו לעשותן. רציתי לשאול כיצד אפשר להגיע לזה, ולקיים את המצווה בשלמות.

תודה רבה.

תשובה:

שאלה זו שמענוה בשם הרב דסלר זצ”ל. ותושבתו היתה שהיכן שהאדם חי לפ”ז מתעוררים בו זכרונות. כיסוד דברי ר’ ישראל מסלנט, שהסנדלר כאשר הולך ברחוב רואה נעלים, והנגר ספסלים וכדו’. כן הדבר שאצל מי שחי את תפקיד האדם בעולמו באופן חושי, אזי אצלו דייקא ציצית מזכרת לו את כל מצוותיו לעשותם. כי זה עולמו. אולם אצל אדם שחי חיי חומר אע”פ שמקיים מצוות אולם לא זהו עיקר עולמו באופן נפשי חושי למעשה, אזי ציצית לא תזכיר לו את כל מצוותיו לעשותן.

וביד כל האדם? אדם? לבחור מהו עולמו.