שואף ונושף בשמות [#5776]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

נאמר שכצבי הירש הרבי מזידיטשוב [תלמיד של החוזה מלובלין] היה שואף הוא היה מתרכז בשם י-ה-ו-ה וכשהוא היה נושף הוא היה מתרכז בשם א-ל-ו-ק-י-ם. האם זה משהו שיכול להתאמן כיום ואם כן למשך כמה זמן ומתי?

תשובה:

כן. הזמן משתנה מנפש לנפש, אולם ראוי ג’ פעמים בכל יום, שחרית, מנחה, וערבית. ובכל פעם ג’ פעמים.