שיעורים בלעז על ארבע יסודות [#5790]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

בס”ד
התחלתי למסור שיעורים בלע”ז ע”י הטלפון לחבורה של נשים, על הסדרת הארבעת היסודות, והתחלתי עם סדרת “אש-כעס”. בשני שיעורים הראשונים אמרתי להם את תוכן הדברים של השיעורי הקדמה של סדרה זו, שהרב דיבר בהן על הדברים היסודיים הנצרכים ללימוד סדרה זו (כמו הצורך בסבלנות, וכיצד להשתמש בשיעורים אלה, וכדו’). כבר מסרתי תשע שיעורים בס”דת והנשים רוצות להמשיך עם השיעורים, ומתוך קושיותם אחר השיעורים נראה לי שהם מבינים את הענינים והם מאד נהנים מהדברים ושהם רוצות להדריך עוד בדרך זו.
אשה אחת שואלת לי שיש לה קושי עם השיעורים, מצד ההעמקה והמידע הרחבה של כל שיעורים אלו, כיון שלכל מדה יש ט”ז חלקים ללמוד ולהכיר, וללימוד זה אין קץ, ואפי’ לפרט מדה אחת לט”ז חלקים ולזהות אותן היא קשה לה יותר מדאי. חשוב לציין שיש לה רצון מאד לידע נפשה ולעבוד באופן פנימי, יש לה מאד רצון להכיר נפשה ולתקן מידותיה, והיא אוהבת כל הענין של הארבעת היסודת בפרט, אבל היא מסתפק מאד בכל המהלך כאן, כיון שאין לה חפץ ללמוד כ”כ ידיעות. והיא טוענת שלימוד כזה יכול ליקח שנים על גבי שנים, וזה דבר אין קץ ומאד מכבידה על נפשה. על אף שהיא מאד נהנית מתוכן ובהירות הענינים, והיא מוצאת שהשיעורים הם מאד מאד “מעונינים”, אבל המידע והידיעות וההתעמקות כ”כ בהנפש באופן כ”כ מפורטת היא קשה לה יותר מדאי. לאחר ששמעתי זאת ממנה, אני מציע לה שאם כן, מסתמא הדרך הזה אינו תואמת לה, והיא צריכה דרך אחרת,ואין בזה שום חסרון בה, כיון שלא כל דרך שוה לכל נפש, ובפרט אם היא טוענת כל הנ”ך לאחר שהיא שמעה היטב תשע שיעורים בסדרה זו, עם כל כחה והתבוננות שלה על הענינים.
האם נכון מה שאני היה מציע לה? ומה דעת הרב בזה?
יישר כחך מאד להרב !

תשובה:

דרך זו אינה שווה לכל אלא לאנשים בעלי עומק, דקות, וסבלנות, וכח של בנין עם התפרטות.

לאנשים מהסוג הנ”ל ממולץ לזהות מתוך ט”ז החלקים איזה חלק שייך להם ובו לעסוק ולא להתרחב לשאר החלקים.

אם גם זה קשה להם, לעת עתה אפשר לפרוש מצורת עבודה זו.