4 יסודות [#5856]

ל' שבט התש"פ

שאלה:

[עברית בלבד]: בספר דע את נפשך בהקדמה למידות לגבי יסוד העפר הרב אומר כי החלש ביותר הוא הבסיס של כל אלה כשלים אחד צריך להשתמש יסוד עפר לכוון את יסוד כראוי.
1 – אם אני חלש ביותר במידה של עפר מה הוא צריך לעשות?
2 – האם זה אפשרי כי אחד יכול להרגיש את היסוד החלש ביותר שלו חזק ביותר?
3 האם זה יכול להיות כי היסוד החזק ביותר שלו יכול להיות המקור של כשלים אלה? (כלומר, אם יש יותר מדי של יסוד כך וכך וכו ‘)

תשובה:

א. יש לברר האם שורש החולשה עצבות או עצלות. וכן לברר בפרטות מתוך ט”ז חלקים שבכל מדה, כפי שנתבארו בסדרת דע את מידותיך – ארבעת היסודות – יסוד העפר, לאיזה חלק בפרט יש לכם שייכות, ולפ”ז סדר התיקון, כפי שבורר שם בס”ד.

ב. כן. כי יסוד חלש, עניינו או חוסר ביסוד, בבחינת “בל תגרע”, או תוספת ביסוד, בבחינת “בל תוסיף”, שע”י שיש בו ריבוי, הוא אינו מאוזן עם שאר היסודות, ועי”כ יוצר החלשה בנפש.

והרי או שהיסוד עצמו חלש, או שהוא חזק יתר על מדה ועי”ז יוצר חולשה לאחרים.