פגם הברית וד’ היסודות [#5906]

א' אדר התש"פ

שאלה:

בס”ד

לכבוד הרב שלום,

א. מה הקשר בין פגם הברית לד’ יסידות?
ב. האם למי שפגם בבריתו יש תיקון ע”י עבודת התיקון של ד’ היסודות?

רוב ברכות והמון תודות על זיכוי הרבים.

תשובה:

א. עפר – רואה קרי מחמת חולשא באורחא, כבדות. וכן נעשה קישוי, מיסוד העפר. וכן דמיון דקלקול.

מים – בו “רוב המהומה והתאוה”.

רוח – יורה כחץ.

אש – חמימות לדבר.

ב. כן. תיקון היסוד שמחמתו נגרם הפגם, לפי הביאור לעיל.

אולם נצרך לשלבו עם תיקונים נוספים. כי זהו תיקון במדה שגרמה לחטא. אולם כאשר חטא נצרך תיקון גם לחטא בפועל.