מגפת “הקורונה” בסין – סיבתה ותיקונה [#5889]

א' אדר התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב. בימים אלו ישנה מגפה בסין בשם “קורונה”, והיא מתפשט במהירות והורגת אלפי אנשים גויים סינים.

איך אנחנו כיהודים צריכים לראות זאת, האם לשמוח באבוד רשעים רינה, או שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל ואנחנו צריכים להתחזק. ואם להתחזק, במה להתחזק?

תודה רבה.

תשובה:

כיוון שאין עיקרה להרוג עוברי עבירה בעיקר, אין שייך באבוד רשעים רינה. אלא כל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל ישראל.

ובעבר כאשר היו מגפות התפשטותם הייתה קטנה יותר רק בכפר, עיר, או מדינה סמוכה. אולם עתה שכל העולם הפך לכפר קטן, הדבר מתפשט במהירות בכל העולם. וזו המגפה הראשונה החזקה ביותר מאז שהעולם כולו כפר קטן שכולם מעורבים זה בזה, ועי”ז מקבלת מגפה זו פנים חדשות. בחינת כתר דקליפה. ושמה “קורונה”, קור ו-הן. נפרדות, קור היפך חמימות. ואותיות ה”ן אין להם בן זוג כמ”ש חז”ל עה”פ “הן עם לבדד ישכון”. והוא עומק הגילוי, שכח החיבור שמחבר את כל העולם, אינו חיבור של חמימות, אלא חיבור של קרירות, עמלק, “אשר קרך”. כי עיקר החיבור עתה בעולם אינו פנים בפנים, אלא אחור באחור, ע”י שליחת הודעות וכו’. כי זהו מדרגת הדור, “חיבור של קור”.

ושורש התיקון להתחבר לטובים ומזוככים לפי ערך כל אחד. וכן חיבור של חום. וזהו סוד משיח, אותיות יש-חם.