משיח [#5914]

י"ג אדר התש"פ

שאלה:

אנחנו תמיד מבקשים שיבוא משיח וכו’ אך לא הבנתי איך זה מסתדר עם העניין שהאדם עדיין לא הספיק לתקן את עצמו והרי בכל שנה אדם לומד יותר תורה יותר מתקן את מידותיו וכו אם פתאום יבוא היום משיח,האדם לא הספיק כמעט כלום, וכן להפך יכול היות שהיום יש אדם והוא טוב ועוד זמן הוא יתקלקל איך זה בדיוק יהיה?

תשובה:

האדם שרוצה לתקן את נפשו ומשיח בא ולא הספיק, הרי הוא בבחינת חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. וכן הכא, אולם זהו במדרגת “כאילו”.

ולפיכך נצרך מסירות נפש שרוצה שמשיח יבוא עתה לצורך השכינה וכלל ישראל, על אף שעבורו באופן פרטי יתכן ועדיף אחרת.