איזה ספר ללמוד [#5797]

י"ט אדר התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב . ברוך ה אנחנו נהנים הרבה מתורתו של הרב רצינו לשאול . אני והחברותא מרגשים שחלק הרגש הוא חזק אצלינו .השאלה איזה ספר ללמוד האם ספר דע את הרגשותיך או דע את מחשבותיך או ספר אחר שהרב ממליץ למי שיש שכל חלש.

תשובה:

כל כח חזק באדם, מחד נצרך לבררו היטב, ומאידך נצרך לאזנו עם שארי חלקי הנפש בכלל, ועם הכח ההפכי בפרט.

ולפיכך לצורך בירור הרגש יש ללמוד "דע את הרגשותיך" ו"דע את נפשך". ולצורך איזון ההרגשה עם המחשבה, נצרך ללמד "דע את מחשבותיך", וכן סדרת "דע את תורתך – דרכי הלימוד".