להתעסק בשאלה הנצחית ולא במה שיקרה בחיצוניות [#6299]

כ"ד אדר התש"פ

שאלה:

עם ישראל יפגע?

תשובה:

אתם מתייחסים להלבשות החיצוניות, ואינני יודע. אנו מתייחסים לנקודה הפנימית, בנקודה הפנימית עם ישראל נפגע כמעט כל כולו. אנשים מתעסקים בגלד החיצוני – מה שיקרה, עצם ההתעסקות בזה הינה עצם נקודת הנפילה, צריך לעסוק בעיקר. יש מה שהאדם צריך לנהוג לדינא ע”פ גדרי תורה במה שהוא צריך להישמר מהסכנה, זו נקודה אחת. מהם התוצאות של כל המהלך הזה – זה הרבה פחות נפק”מ, אנו עומדים בשאלה של נצח נצחים, והשאלות מה יקרה ביחס של הגוף הם מאד מאד קטנות ביחס לשאלה הנצחית.