מה גדר המסירות נפש? [#6295]

כ"ד אדר התש"פ

שאלה:

מה גדר המסירות נפש?

תשובה:

יש חלק מעשי ויש חלקי נפשי. בחלק המעשי כוונת הדבר שהאדם מתגבר בכל יום על נקודה שקשה לו, והוא מתמודד איתה. בנקודה הפנימית הנפשית, זה ההתנתקות, “נפש” מלשון “רצון”, הוא מתנתק נפשית עמוק עמוק עמוק מכל תהלוכות העולם שנמצאים, בו בזמן שהוא יודע שכהרף-עין כבר שום דבר לא יהיה. כמה זמן זה יקח – הקב”ה יודע. אבל נפשית הוא רואה שהכל מזדעזע, הוא רואה שרמת החיבור לשם אפילו מבחינה מעשית – הוא לא יודע כמה זמן זה יקח, לפיכך הוא מתנתק נפשית עמוק עמוק. יתר על כן, כיוון שהכל שקר, אזי הנפש זועקת להתנתק, וזה גופא נקודת המסירות נפש בפנימיות.