דיבור עם ה’ יתברך [#6482]

כ"ב ניסן התש"פ

שאלה:

הרב אומר לעבוד על רגש ואינטלקט ואז יכול לשלב את השניים לגאולה של שכל חיידברי .

לימדתי את הנשים בקבוצה שכאשר הן מדברות עם ה’ הן יכולות לומר “ה’ ‘אני
מרגישה” רגש “. (לכאן אני חושב שזה בא.)

וכדי להמשיך ולדבר את הדאגות שלהן לה’ יתברך ואז האינטלקט מצטרף ואנחנו מבינים שכל מה’ נותן לנו הוא מאהבה ואנחנו סומכים עליו וכו ‘.

האם זה משתמש בדיבור כדי לשלב בין רגש ושכל בצורה פשוטה?

זה עובד בשבילי אבל אולי אני עוקף צעד?

שוב תודה על כל מה שאתה עושה,

תשובה:

אצלכם כח השכל חזק, ולכך השילוב של רגש ושכל, חשוב ומוצלח מאד.

אצל אחרים פעמים רבות מאוד, ובפרט אצל נשים, הרגש חזק יותר. ולכך נצרך ביסוס יותר יסודי לחלק השכלי על מנת לצרפו לחלק הרגשי הפעיל יותר.