בית מדרשו של מרן החזון איש [#6144]

ט"ז אייר התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,
רציתי לשאול שאלה שקצת מטרידה אותי
ישנו יסוד ידוע מבית מדרשו של מרן החזון איש והקהילות יעקב, להיות נורמאלי – לא לעשות דברים משונים
והמון זמן אני חוקר בשאלה על מה זה נאמר
וכי זה נאמר גם על אדם שדקדוקו בהלכה עושה לאנשים רושם כי הוא משונה
אשמח מאוד לקבל הבנה בדברים אלו

תשובה:

כן, וראוי להצניע אם אפשר. ואם אי אפשר, אם זה חשש איסור יעשהו ולא יחשוש למראה עין. ואם הוא מעשה חסידות, ע”ד כלל ראוי לפרוש.

אולם פעמים נצרך לאדם להרגיש שהוא נבדל מן הבריות וזהו גופא תוקפו ואזי עושה דברים שונים מבנ”א.

זאת ועוד. פעמים האדם כבר מנותק נפשית, ואינו חש כלל למה שסביבותיו, ואזי גם אינו צריך לחוש. כל זאת באופן שניתוק זה נכון ומאוזן בנפשו.