בענין עבודת התקופה [#6435]

ט"ז אייר התש"פ

שאלה:

שלום עליכם הרב,

אם הבנתי נכון הפנימי הוא התקשרות לה' לבדו בעומק הנפש ובחירה בקשר זה מתוך הבנתו כנצחי היחיד.
בחיצוניות להתנתק ממהלכי העולם בדש על המדיה. על החיצוני רצוני לשאול. למעשה גם את המידע הנ"ל זכיתי לקבל דרך המדיה (ואחרת כנראה לא היתי ) וכן ישנם אפשרויות רבות של קירוב דרך המדיה דוקא בשעה זו לאותם שאין בביתם אף לא ספר קודש אחד ר"ל האם הרב מורה למעשה להתנתק מכל וכל או שישנו מקום להשתדלות להפיק הטוב מהמדיה ( האם יש נק' אור גם בתוך הנ' דנ'?)

תשובה:

יש שם נקודת אור גדולה אולם היא מתגלה מתוך תערובת נוראה, שכל המתחבר אליה נהפך לחלק מאותה תערובת.

ולכך אפשרות הקירוב ראויה שתעשה ע"י שכירות של אינם יהודים כמו שעושים בסינון שחלקו נעשה ע"י שאינם יהודים.

אולם באופן פרטי, יש להתנתק מכל וכל.