כיצד נבראה הבחירה [#6519]

ט"ז אייר התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב,

בחלום הלילה היה לי חלום מאד ממשי ששאלתי בו: כיצד נבראה הבחירה,
אמנם לצערי תעוררתי ולא הייתה לי תשובה.

חשבתי על שורש הבחירה שנברא בעצם הצמצום אך ישנם כידוע נבראים (אחרי בריאת העולמות) שאין להם בחירה כגון אבן ויש שיש להם בחירה מוגבלת דוגמת אומות העולם ובעלי חיים.

לכן נראה שהבחירה או סוג הבחירה נבראה בפרטות לכל נברא, אם כן שאלתי היא: כיצד נבראה הבחירה בכל נברא?

תודה רבה

תשובה:

שורש כל דבר בבורא ית"ש. וכביכול יש לו בחירה גמורה שלמה, כי הוא אין סוף.

והוא כביכול "בחר" לברוא נבראים, כי הוא יכל לבוראם או לא לבוראם.

ונמצא שאנו נבראנו מתולדה של בחירה. ולכך הבחירה גנוזה בנו מעצם בריאתנו.

ובלשון אחרת, ניצוץ בורא המתגלה בנברא הוא שורש הבחירה.