עדים זוממים [#6411]

ט"ז אייר התש"פ

שאלה:

מה הדין בעדים שבאו עדים והזימו אותם. ובאו לאחר מכן עדים שהעידו שהיו קרובים עדים זה לזה. האם אנו אומרים שמכיון שעדים אלו פסולים לעדות אינם נחשבים לעדים . וממילא אינם כאן הזמת עדים ופטורים?
ומה קורה בפסול אחר. פסול רשע אחר האם גם שם אנו מבטלים הזמה?
או שיהיה שונה בפסול רשע. כי ההזמה היא להרשיע אותם וכל עדות אחרת שהם כבר רשעים אינה סותרת את פסיקת הדין של העדים המזימים שהם עדים רשעים. ואילו בקרובים הוא מסיט את ההזמה מעניין אחר לגמרי.
תודה הרב מראש על התשובה.

תשובה:

בטלה ההזמה, כי אין כאן שם עדות כלל, בין בקרבה בין ברשע.