עבודת הנשים [#6623]

י"ח אייר התש"פ

שאלה:

א-  האם העבודה של ספר מסילת ישרים גם לנשים? ובפרט עבודת הפרישות ולבטש את הגוף
ב- למה הפסוק אומר קרבת אלוקים לי טוב ולא קרבת ה׳ לי טוב - זה ק׳ו?

תשובה:

א. בכללות כן. אולם כמובן שיש דקויות לאיש ודקויות לאשה שיש בהם שינוי.

ביטוש הגוף נצרך אף לאשה אולם במינון נכון ביחס לאשה.

ב. כי במדרגת הוי"ה אין קרבה אלא התכללות. בבחינת מ"ש בפ"ה בב"ב, שעתידין צדיקים שיקראו על שם בוראם.