גלות וגאולה [#6839]

כ"ז אייר התש"פ

שאלה:

שלום הרב היקר.

א. בנוסף לשאלות ששאלתי כבר, האם בעומק תמיד נהיה במצב של גלות וגאולה, כי כל גילוי הוא גאולה, אבל בגילוי שיבוא אחריו זה מצב גלות, ויש אין סוף מצד הכלי, כלומר, הכלי שאין לו סוף בחינת שם הוי"ה (כזכור לי מבעל הסלם) שיהיו לנצח נצחים גילויים, אבל הם יהיו בבחינת גלות לעומת הגילויים שאחריהם, או שיהיה גילוי של לבוש שאחריו אין עוד לבוש, כלומר גילוי שאין אחריו גילוי?

ב. ועוד שאלה, כשנעשית עבודה של הבדלה מהגס אל הדק, ופתאום הגוף חם ממש רותח, ועדיין האדם ממשיך להבדיל והגוף מתקרר, וההבדלה נעשית איטית יותר (נראה שהלבושים נעשים דקים יותר), השאלה היא מה נעשה במצב הזה, למה זה כך?

תודה רבה.

תשובה:

א. עד סוף האלף העשירי כן יהא, אולם לאחר מכן איננו יודעים.

ב. כאדם העובד עבודה גסה שעבודתו נעשית מהר יותר ומתלהט, משא”כ אדם העובד בעבודה דקה כשרטוט וליטוש שעבודתו איטית יותר, דקה יותר, וקרה יותר.