שידוך באמצע הקורונה [#6794]

כ"ז אייר התש"פ

שאלה:

בעיצומו של נגיף הקורונוס האוסר על מפגשים חברתיים כיצד צריך לנהל שידוך? היה מאמר במגזין אנגלי גדול שהסביר כיצד להשתמש בזום! האם עלי לדחוף לפגישה עם בחורה? מה עלי לעשות?

תשובה:

כל נושא פגישות אלו היה שנוי במחלוקת בין גדולי הדור לפנינו. אולם בהוראת החזו”א נהגו בני הישיבות להיפגש כפי הנהוג באותם ימים.

ככל שעוברים הימים הדבר נעשה מיום ליום פרוץ יותר ויותר ובפרט בחו”ל, דברים שלא שיערום המתירים כלל וכלל.

ולכך יש לנצל תקופה זו שהפגישות יהיו בריחוק מה (לא בזום) וממכה עצמה מתקן רטיה, פגישה במרחק של ד’ אמות.