ברכה לנתק ממדיה [#7227]

ג' סיון התש"פ

שאלה:

הוספתי זה עתה לקבוצה של ווטסאפ (WhatsApp) של חמישה עשר תלמידי תיכון שמחקו את כל המדיות החברתיות לקראת מתן תורה וכדי להשקיע יותר זמן בפריון. תהיתי אם הרב יכול לתת ברכה כתובה לבני נוער בדור הזה שגדלו עם מדיה וטכנולוגיה, אבל בוחרים להתרחק לאט, כדי שהם יתקרבו להשם יתברך..

תשובה:

ברכה מעומק הלב שיזכו להתנתק מכל טומאת המדיה ולהתחבר לשורש כל הקדושה, קב"ה ואורייתא בשלמות!!!

חזקו חזקו חזקו!!!

ה' עמכם ושמח בכם ואוהבכם אהבה אין סופית!