שער הנו”ן דטומאה – תערובת ולא רע גמור [#6963]

ג' סיון התש"פ

שאלה:

הרב מבאר שענין שער הנו”ן דטומאה היינו תערובות של טוב ורע באופן שאינו ניתן לבררו. למה השער דנו”ן דטומאה ענינו תערובות, לכאורה אדרבה, צריך שיהא רע גמור?

תשובה:

רע גמור ללא תערובת של טוב, אין לו מקור יניקת חיות, ומיד מתכלה. וזהו סוד ביטול הרע, והיינו שיבורר הטוב ממנו לגמרי וממילא יתכלה.