שער הנ’ דקדושה [#6837]

ג' סיון התש"פ

שאלה:

בתחילת הדרשה בנושא הקורונה הרב הזכיר שאנו נמצאים בגילוי שער הנ’ דטומאה בעולם, וזהו מלחמת גוג ומגוג, ולבסוף אנו מגיעים לשער הנ’ דנ’ דקדושה שהוא גילוי המשיח. והרב מבאר ששער הנו”ן דטומאה היינו ה”ערב רב” של טומאת המדיה ואינטרנט, אבל כנראה שלא נתבאר בהדרשה מהו השער דנו”ן דקדושה. מהו “שער הנו”ן דקדושה”? ראיתי שהרב מבאר באופנים שונים מהי שער הנ’ דקדושה – אחד דקדושה, כללית הפכים, דביקות פשוט בה’, התכללות בה’. אבל כנראה הרב תמיד מבאר לנו שיש לנו עבודה בעקבתא דמשיחא להגיע לשער הנו”ן דקדושה (דביקות בה’), וא”כ כבר עכשיו אנו יכולים להגיע לשער הנו”ן דקדושה וא”כ למה אמר הרב שרק בסוף התהליך של כל הטומאה בעולם תתגלה שער הנ’ דנ’ דקדושה?
והנה מ”ט שערי בינה (במקביל למ”ט שערי קדושה) במקביל לשבע הספירות (שבע ספירות לכל שבע הספירות, העולה סך הכל למ”ט ספירות). אבל שער הנו”ן כנגד ספירת הכתר, ושער הנ’ דנ’ הוא כתר דכתר, וספירת כתר כולל גם ספירות חכמה ובינה, וא”כ יש חב”ד בתוך הכתר. האם עכשיו נמצאים בזמן של בינה דכתר דקדושה, כיון שלא עדיין לא נתגלה כתר דכתר דקדושה שהוא מצב הגאולה ממש?
האם כוונת הרב היה רק מצד הזמן אבל בודאי מצד הנפש אנו יכולים עכשיו להגיע לשער הנ’ דנ’ (דביקות פשוטה בה’)?
תודה רבה מאד להרב,

 

תשובה:

כן. מצד הנפש ניתן להשיג הכל כבר עתה. וכבר היו מרבותינו שאמרו שהשיגו מדרגת משיח בנפשם.

אולם מצד הזמן מאיר עתה נון דנו”ן, אולם לא בקע את החומר באופן שלם, כי יש כנגדו נון דנו”ן דקליפה.

חכמה ובינה דכתר כבר מאירה בשנים האחרונות, ומשם שפע החכמה הפנימית, הן בסתרי תורה, והן בנגלות, במערכות רחבות בעיון הש”ס ובספרי הלכה לרוב.

והן להבדיל בעולם החולין נמצאות חכמות לרוב.