דע את גאולתך/ביטחונך [#6752]

ד' סיון התש"פ

שאלה:

רציתי לשאול את הרב מספר שאלות, הן בבנוגע לסדרת 'דע את גאולתך', והן בנוגע לתחומים נוספים בעבודת ד' בעת הזו - ובעיקר באילו מהם יש להתמקד, וכיצד.
1. מדוע הרב בחר להתחיל מתתא לעילא בסדרה הנזכרת, ז"א מכוח המעשה ומעלה, ולא פתח, למשל, בכוח התענוג/הרצון - שהמעשים הם תולדה שלהם?
2. האם ניתן לפתוח את העבודה בכוח התענוג, שלא על פי הסולם שהציב הרב, או שסדר העבודה שהרב הציב מחייב?
3. האם ניתן לעבוד על כוח יחידני, באופן נקודתי, מבלי לפתח כוחות אחרים, היות ואני קצוב בזמן שאוכל להקדיש לעבודה זו? אם כן, כיצד נכון יהיה לבחור את הכוח? מדברי הרב, אני למד שכוח התענוג הוא 'שמנהל' את האדם ולכן לכאורה טוב היה להתעמק בו - אך אשמח לשמוע את חוות דעתו של הרב.
4. מכאן לשאלה נוספת. הסיבה שהתחלתי ללמוד את הסדרה היא קריאת הרב בעת הזו לחיבור אל העצמי. הרב קרא גם להעמקת האמונה והביטחון בד'. היות והזמן קצוב, ובעיקר - הנפש אינה יכולה לפעול בתחומים שונים במקביל ובפרט בעת הזו, כיצד נכון לבחור במה להתמקד? מזה זמן רב אני עובד בהתאם לס' בלבבי משכן אבנה ב', ועתה החילותי לעבוד על פי הסדרה הנ"ל. אני חש שחובת הזמן היא ללמוד את סדרת דע את בטחונך, כך גם לדברי הרב, ומשוכנע שתסייע לי בתקופה זו - אך מה שהלב חושק, הזמן עושק. בנוסף לאלו, אני עורך חשבון נפש יומיומי הנוגע לזמנים אלו ולקריאה הספציפית של ד' אלי מתוכה, מה שמצריך זמן ועבודה מורכבת. כל זאת - בתקופה הנוכחית שמציבה אתגרים מיוחדים.
אשמח להכוונת הרב בשאלות הנזכרות, ובעיקר באחרונה - מפני שאני חש עומס עבודה, וספק אם אני מנהל אותו נכון ואם כך מוכרח שיהיה.

תודה ותזכו למצוות.

תשובה:

א. לרוב בני האדם סדר העבודה מתתא לעילא. אולם בודאי יש סדר הפוך מלעילא לתתא.

ולכך סדרות אחרות נסדרו בסדר של מלעילא לתתא. כגון דע את הרגשותיך או נפשך.

ב. כנ"ל, כן.

ג. ניתן, אולם זהו בחינת ניצוצות, ולא בחינת אור, תמונה שלמה.

בעיקר יש לבחור את הכח החזק יותר בנפשך, לפתחו ולהרחיבו. או לחילופין אם הינך מתאים לעבודה מאומצת, לבחור לתקן את הכח החלש ביותר.

ד. יש להמשיך בסדר עבודה כרגיל, ופעם בשבוע לעסוק בעניינים הנוגעים מכח הארת הזמן, כל אחד לפי טבע נפשו. כי גם להארת הזמן ניתן להיכנס בכמה פתחים, כגון אמונה ובטחון, הכרת היחודיות, אין עוד מלבדו כפשוטו, ועוד.

תשובה:

א. יש דרך מלמעלה למטה ויש להיפך. לרוב בני האדם קשה להתחיל מלמעלה למטה, ולכך נמסרו סדרות כך וכך.

ב. כן, כנ"ל.

ג. כן, תועלת חלקית. יש לבחור את הכח השייך לך בפרט מתוך הכרת נפשך, לפי ערכך.

ד. יש להמשיך בסדר העבודה שהיה עד עתה. ובנוסף לייחד זמן מועט בשבוע להתחבר לאור הפנימי של שער הנו"ן שמאיר.