ביאת גואל [#6712]

י' סיון התש"פ

שאלה:

איך דברי הרב לגבי הגאולה האחרונה מסתדר עם מה שכתוב שאליהו הנביא יחזיר את עם ישראל בתשובה משמע שיהיה נגאל אפילו מישיהו שנפל עמוק בשער הנון יבוא נביא ויוכיח את ישראל אך היום אין נביא לצערנו ואכ זה כף זכות על עם ישראל ששקועים במדיה לכאורה אם אפשר לבאר איך אליהו הנביא ומשיח צדקנו עוזרים לעם ישראל משמע אפילו בלי עבודה פנימית מצדם ואם ההנחה טעות יסביר הרב שליטא בבקשה

תשובה:

אליהו אינו משיב את כולם כמ”ש (עדיות, פ”ח, מ”ז) שאין אליהו בא לטמא ולטהר, לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבין בזרוע, ולקרב המרוחקין בזרוע. ועיין קידושין (עא, ע”א).

ואליהו משיב “לב” אבות על בנים וגו’.

ובודאי שתלוי כל אחד לפי מדרגתו, וח”ו שלא נצרך עבודה עצמית של כל יחיד.

אלא כפי עבודתו כך יזכה להארתם.