מים נגד אש [#7176]

י"ב סיון התש"פ

שאלה:

כאשר אחד מדליק את היסוד האש שבתוכו לעבר מישהו שהוא (יסוד העפר) מדוע אני לא יכול לכבות את האש הזו עם היסוד מים באותה צורה שבה אני מכבה אש אשר שורפת את גופה במים

תשובה:

אפשר, בבחינת “מענה רך ישיב חמה”.