ריכוז בביהמ”ד [#7355]

י"ב סיון התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א
אני קורא העלון ואני מאוד נהנה
היה שאלה באחד שקשה לו הריכוז בביהמ"ד שחושב מאנשים אחרים וענה לו הרב שמשום שהיא קשור לאנשים אחרים רגשית משו"ה היא חושב עליהם
וגם אני יש לי דבר כזה וגם יש לי אנשים שאני מאוד מפחד מהם אנשים שרציתי שהם יכבד אותי וגם בעבר הם כיבדו אותי ועכשיו הם אין מכבדים אותי ויש לי עגמת נפש כל פעם שאני רואה אותם ואני לומד באותו בית המדרש וזה מעיק מאוד על ליבי כל פעם שאני רואה אותם ונפשי בשאלתי עצה מה אני יכול לעשות שיפטור מרגשות אלו ואני יוכל להיות לי יישוב הדעת

תשובה:

ישנם כמה חלקים. ונזכיר חלקם בס"ד.

א- חיבור שכלי חזק פנימי.

ב- חיבור רגשי חזק לעצמו.

ג- ריכוז ע"י שמרכז ראייתו בתוך הספר.

ד- ניתוק נפשי מזולתו, באותה עת, ואיזון כללי בקשר שלו עם בני אדם.

ה- אהבת הבריות.

ו- קבלת יסורים באהבה בכלל, וקבלת בזיון בפרט.