לימוד התורה כפי יסוד העיקרי של האדם [#7381]

ט"ז סיון התש"פ

שאלה:

הרב אמר שמי שעיקרו יסוד הרוח כשהוא לומד סוגיא הוא לומד הסוגיא בכמה מהלכים. כנראה שזהו המהלך בכל שיעור של כל ראש ישיבה בכל ישיבה, שכל הראשי ישיבות אומרים כמה מהלכים בסוגיא ואח”כ נותן “מהלך” מדיליה על הסוגיא (ועל אף שזהו כולל גם תכונת האש-חידוש, מ”מ זהו רק לפרקים אגב למידת הסוגיא אבל בעיקר המהלך הוא תכונת הרוח, מהלכים בהסוגיא), וא”כ לכאורה זה אומרת שזה המהלך הכללי לכל אדם איך ללמוד כל סוגיא, לראות כמה וכמה מהלכים לכל סוגיא, (ולכאורה זהו ע”י הסתכלות בספרים שמביאים כמה מהלכים על כל סוגיא, ויש הרבה ספרים כאלו היום), וא”כ מה המקום לומר שכל אדם לראות הסוגיא לפי אופי נפשו (עפר-סדר שלב על גבי שלב, מים-תענוג, רוח-מהלך, או אש-חידוש, אם כל שיעורי הראשי ישיבה מבטאים סוג לימוד של תכונת רוח.

תודה רבה

 

תשובה:

קיבוץ של שיטות אחרים זהו רוח של עפר.

חידוש מעצמו כמה מהלכים זהו רוח גמור.

ואח”כ עמל להבין מתוך כל האפשרויות שחידש מהו העיקר וחלקו שלו.