אהבת השם [#6672]

כ"ז סיון התש"פ

שאלה:

בבלבבי חלק א, מספר קסה - קסז, הרב אמר שהעבודה לתבונן מי נתן לי את הבת זוג, דירה, בנים וכו ולמה, בגלל הוא אוהב אותי. האמת היא השם גם נתן להמן והיטלר בת זוג, דירה, בנים....

תשובה:

נכון, אולם מקרא מלא מעיד את יעקב אהבתי ואת עשו שנאתי.

ולכך לבני ישראל זה ניתן מתוך אהבת אב לבנו. ולרשעים ניתן הדבר לניסיון או לשלם שכרם בעוה"ז על מנת להאבידם מן העוה"ב, כמ"ש ומשלם של שונאיו על פניו להאבידו.