האם שייך יהודי שהוא אדם רע [#7729]

כ"ז סיון התש"פ

שאלה:

ב"דע את עצמך" מבאר הרב שכל יהודי הוא טוב וכל הרע הוא רק לבוש עליו. אמנם לכאורה מצינו מושג ששייך יהודי שהוא אדם רע ח"ו ע"י מדות רעות שמתדבקים מאד בנפשו, או אם הוא מוסר על יהודים דאז הוא "נמסר" להסטרא אחרא רח"ל, וא"כ לכאורה שייך שיהודי הופף להיות "אדם רע"? וכן שמעתי שיש לשון ברבינו יונה בשערי תשובה שהבעלי לשון הרע ורכילות הם אנשים רעים. וא"כ אם כל הרע הוא רק לבוש על נשמת יהודי אז האיך שייך שהופך להיות "אדם רע" בעצם?

 

תשובה:

יעויין בתניא בתחילתו שביאר את מהות עצמות נשמת ישראל, וח"ו מה קורה עמה בשעה שח"ו נדבק בה רע. אולם היא עצמה לעולם טוב.