המשך בענין דרך של הרב [#7723]

כ"ז סיון התש"פ

שאלה:

 

יישר כחך מאד להרב על הבירור של דרך הרב שהוא מיוסד ב"כלי" של יסוד העפר ו"אור" של רוח דאש.

[7617]

(א)האם לפי"ז דרך הרב יותר שייכת לאלו שהם חזקים ביותר בעפר או ברוח דאש?

(ב) איך הכלי של דרך הרב הוא עפר והאור של היסוד הדרך הוא רוח דאש? איך שייך שהאור הוא יסוד שונה מהיסוד של הכלי (כלומר איך שייך שהאור של הדרך הרב הוא רוח דאש אם יסוד הדרך הוא עפר? האם הכוונה שהדרך של הרב הוא רוח דאש דעפר?

(ג) האם הכוונה ב"אור" שזהו ההתפשטות של הכלי שהוא עפר? או הכוונה ב"אור" היינו ש"נשמת" היסוד של הדרך הרב הוא רוח דאש, והכוונה ב"כלי" היינו ש"גוף" הדרך הוא עפר?

תשובה:

א. אלו שעיקר רצונם "שלא לשמה", תענוג, פחות יתחברו.

ב. עתיק של עולם עליון – עפר. יורד נעשה כתר, רוח. ובפרטות, אריך, ימין, מים. עתיק, שמאל, אש.

ג. כנ"ל אות ב'. הכלי הוא סדר, ובנין. ובפנימיות עצם ההויה. ומצד עצם ההויה הכלי של סדר ובנין הוא כמעט באופן ממילא.

ומצד כלי תחתון, התנועה היא אש דרוח באופן של סדר ובנין.