למה נערנו פורקים עול? [#7722]

כ"ז סיון התש"פ

שאלה:

אם אפשר להרב לרשום באופן כללי מה הם הסיבות שנערים ונערות פורקים עול מצוות מעליהם. ומה יש לההורים לעשות כדי שילדיהם תהיו לעולם צדיקים יראים ואוהבים את ה' ית'. ישר כחך להרב

תשובה:

הסיבות רבים מאוד ונכתוב מעט בס"ד.

  • טומאה נוראה של העולם.
  • צורת חיים דומה לשל אומות העולם, ופתיחות נוראה אליה, כל צורה החיים הפוכה מהאמת.
  • יניקת ממון מערב רב, וממון בלתי כשר.
  • חיים של אהבה "מדומה" כמעט ללא יראה. "יראי ה' ימאסו".
  • העדר כח ללכת נגד הזרם.
  • חוסר הבנה פנימית במהות החיים, וק"ו חוסר העדר חיבור פנימי.
  • שאיפות נמוכות, וזאת גם מפני העדר בעלי שיעור קומה בכל מקום.
  • חוסר בנין עצמי של כל יחיד. תפיסת כללות ללא פרטות.
  • צורת חיים של הנאה, ללא עמל ויגיעה ניכרים.
  • חוסר טעימה רוחנית פנימית אמיתית, שכנגדה הכל בטל.

אופן התיקון, היפוך מהנ"ל במה שאפשר, והדברים רחבים, ואכמ"ל.