משנתו של מוהר”ן ז”ל [#7798]

א' תמוז התש"פ

שאלה:

לכבוד מורינו ורבינו אור העולם המחיינו באור תורתו ותפיסתו,

שלו' רב
דרכי הלימוד ברז"ל רבים ושונים, מי שחפץ ללכת במשנתו של מוהר"ן ז"ל
1. מה דרכו בהדרכה בלימוד בכללות, ובפרטות במתבאר בשיחות הר"ן- שיחה ע"ו בעניין ריבוי בלימוד ומעט עיון ואיך מתיישב עם מוהר"ן עצמו וחיבוריו בהם נגלה עיון עצום ומבהיל?
2. מה הכוונה שלמד פעם אחת שו"ע כפשוטו וכו' ... האם הכוונה שהכל מתחיל מהתמימות- יש מאין , ורק אח"כ חכמה- שו"ע מהמקור בש"ס.
3. לסיכום מה ההוראה היוצאת מדבריו למעשה? ( הן בשורש התפיסה בדרך הלימוד , והן למעשה ממש כיצד לנהוג בכללות ובפרטות למי שקליטתו איטית ועיקר חלקו בעיון הפשט- אך לרוב ריכוז נאבד או המח מתבלבל מחמת ריבוי קושיות ועומק העיון והדיוק, שהרי כידוע שאמר שתורתו לכל אדם מריש דרגין עד סוף דרגין )
ותודה מקרב לב באימא וביראה ובאהבה עמוקה.

תשובה:

א. העיון נובע, בחינת נחל נובע מקור חכמה. ולא עיון מתוך התבוננות. וזהו הדרך חכמה – מאין תמצא. שעל ידי שגורס הרבה דבק בפשיטות שבחכמה, וע"י דבק במאין תמצא.

ב. כן. ואח"כ שלומד שוב אין זה בינה כפשוטו, אלא מאין תמצא, כנ"ל.

ג. להתרגל לגרוס הרבה בפשיטות עם חיבור שכלי והתקשרות.