דע את מעשיך [#8026]

ב' תמוז התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט״א
א) הרב בסוף שיוער אחד אמר שצריך ללמוד דע את מעשיך ודע את דיבוריך וכו׳ ולא ידוע לי שיש שיעורים  של הרב על דע את מעשיך ודיבוריך ולא יודע מתי הרב ימסור אותם בס״ד ואני מאוד רוצה ללמוד אותם בעזרת השם.
ב) מה הם היסודות של השיעורים האלו ואיך ליישם אותם וכמה זמן ראוי לעבוד על כל שלב?
תודה רבה רבה להרב על השיעורים המופלאים מלאים וגדושים באמת שמדברים מאוד לנפשי. לא יודע אם יש את המילים כדי להביע את הכרת לך על זה כדבעי.

תשובה:

א) לעת עתה אי אפשר לי להוסיף כלל. העומס עצום ורב.

ב) לפרט יסודות שיעורים אלו הוא ענין רחב וקשה להאריך כ"כ.