זיווג שני [#8055]

י"ג תמוז התש"פ

שאלה:

שמעתי בסדרת דע את ביתך שהרב הזכיר שבזיווג שני יש דמיון למה שנקרא “בהמה”. אם הבנתי נכון, היינו שהקשר הינו חיצוני ולא שייך בו אהבת עצם.
אני בעוונותי גרוש ומעוניין בסיעתא דשמיא לבנות בית נאמן ל ה’
אשמח להבין מה המקום של זיווג שני ביחס לדברים המדוברים בסדרת דע את ביתך אודות פנימיות ועומק הקשר הן ברמה השורשית וברמה המעשית כך שאוכל לגשת לדברים מהמקום האמיתי
ובעצם האם מי שהתגרש יכול להגיע לאחדות אמיתית ולאהבת עצם בנישואים
תודה

תשובה:

כבר אמרו רבותינו, שזיווג ראשון ושני, אין הכוונה כפשוטו. אלא “ראשון”, כלומר, מי ששייכת לשורשו. “שני” כלומר, חיבור לצורך אולם אינו שורשו ממש. ולכך אין נפק”מ אם בפועל זהו ראשון או שני.

בזיווג שורשי, ניתן להגיע לאהבת עצם.

בזיווג שאינו שורשי, ניתן להגיע לאהבת עצם רק מדין אהבת ישראל הכללית.