דע את הרגשותך [#7943]

י"ח תמוז התש"פ

שאלה:

כתוב "לאישה אין את מהלך המוחין" איך אפשר להבין את זה ביחס לבינה יתיךה שיש לנשים? נכון שדעתן קל אבל זה קיים ברמה מסויימת ובנוסף מה הכוונה ב"היא מדלגת על המהלך של וידעת היום והשבות על לבבך" האים היא מגיעה לזה בלי וידעת היום- אים כן איך? איך היא יכולה לבנות עולם פנימי יציב אם המקום שלה היא בהלבשה ואין לה קשר לדעת שבלב? האים ספר "דע את הרגשותך יכול להיות לתועלת לנשים ואים כן בא'זה אופן מומלץ להשתמש בו? תודה רבה

תשובה:

דבר זה נתבאר בהרחבה בספרי חכמי האמת. ובלשון קצרה ופשוטה.

יש מוחין דגדלות, מוחין לשם מוחין, וזהו שורש עסק בדברי תורה, וכן עוסקים בה בגן עדן ולעת"ל. וזה נחסר שלמותו לאשה.

ויש מוחין דקטנות, ועניינם מוחין איך לעשות, ובזה יש יתרון לאשה. ובפרטות, היתרון בתפיסת הפרטות ולא בתפיסת הכללות.

זאת ועוד. יש בינה שבמח ובינה שבלב. בינה שבמח אין יתרון לאשה. בינה של הלב, שעניינה הכרה והרגשה, יש לאשה יותר. וז"ש שמכרת באורחין יותר מן האיש.

ומהותה שהיא מרגישה את אמיתת הדבר בעיקר לא ע"י התבוננות רחבה ועמוקה, אלא הרגשה ישירה כמעט. וזהו שמדלגת על "וידעת היום" במוחין, אלא משבת אל הלב ע"י דיבור וחידוד ההרגשה בתוך הלב עצמו. וזה עיקר צורת לימודה ועבודתה בכלל, ובספר דע את הרגשותיך בפרט.