האינטרנט אחרי ביאת משיח [#8205]

כ"ג תמוז התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב, מורינו ורבינו,

הבנו לפי דברי הרב שהאינטרנט הוא כלי מעורב טוב ורע ובלתי ניתן לברר אותו בימינו ולכן יש להימנע ממנו מכל וכל. השאלה היא האם משיח צדקינו יברר אותו והוא יהפוך לכלי של קדושה ואחדות דקדושה או שדינו להיבטל מהעולם?

תודה רבה ובשורות טובות

תשובה:

בימות משיח לא יהא צורך בכלי זה, כי אורו יזרח מסוף העולם ועד סופו, ומכח כך ידעו כולם כל הנצרך להם בבחינת מש”כ “ידעו אותי מקטנם ועד גודלם”.

וכמ”ש בימי שלמה שכסף וזהב לא נחשב למאומה, כן כלי זה יאבד כל חשיבותו.