מה הדרך בשידוך [#8156]

כ"ג תמוז התש"פ

שאלה:

בהמשך 8055
האם יש דרך לדעת מה הזיווג השורשי של האדם ?

אם כן מה היא הדרך ?

ואם כן והמסכנה שלו תהיה שהזיווג שהיה עם הגרושה הוא השורשי, האם העבודה צריכה להיות נסיון להינשא שוב ?

אם אין צורה לדעת מה זיווגו השורשי אם כן איך ידע האדם מאיזה מקום להתחבר (אהבת עצם או אהבת ישראל)

תשובה:

כל שמסלק נגיעה עצמית, יכול לחוש חיבור עצמי. ואם לאו חש חיבור חיצוני.

והחזו”א נהג לומר שיש לסמוך אף על חיבור חיצוני יותר, כל שאינו חיצוני ממש כמראה וכדו’.

כן.

תחלה אהבת השונה והדומה. ואח”כ יבחר מה שיותר קרוב להשגתו.